Xưởng Sơn xe Chuyên nghiệp áp dụng bảng giá phụ phí bổ sung khi khách hàng sử dụng dịch vụ sơn tại Xưởng.

NỘI DUNG GIÁ TIỀN GHI CHÚ
Hàn nhựa 50.000đ ~ 500.000đ Tùy theo mức độ thiệt hại.
Rửa xe 50.000đ ~ 650.000đ Tùy vào yêu cầu của khách.
Nắn gò kim loại Liên hệ